Pagesë me këste mujore

Instalim 1000 lekë

Kosto regjistrimi 1000 lekë

Depozite Pon  me Wireles 3000 lekë

Parapagim 6 muaj

Instalim falas

Kosto regjistrimi falas

Depozite Pon me Wireles 3000 lekë

Parapagim 1 vit

Instalim falas

Kosto regjistrimi falas

Depozite Pon Wireles falas

  * Vlera e depozitës rimbursohet në momentin e kthimit të pajisjes

 Pagesë me këste mujore

Instalim 1000 lekë

Kosto regjistrimi 1000 lekë

Depozite Pon  me Wireles 3000 lekë

 Parapagim 6 muaj

Instalim falas

Kosto regjistrimi falas

Depozite Pon me Wireles 3000 lekë

 Parapagim 1 vit

Instalim falas

Kosto regjistrimi falas

Depozite Pon Wireles falas

 * Vlera e depozitës rimbursohet në momentin e kthimit të pajisjes